Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri
Su Arıtma Sistemleri
Ön Arıtma Sistemleri
Kimyasal Arıtma Sistemleri
Çamur Arıtma Tesisleri
Geri Kazanım Tesisleri
Arıtma Sistemleri Tasarımı ve Projelendirmesi
ARGE ve Proje Hizmetleri
Anaerobik Reaktörler

Su ve Atık Su Arıtımı

Endüstriyel ve Evsel Su ve Atık Su Arıtımı.

Geri Kazanım

Deşarj Edilecek Atık Suların Arıtımı…

Ekipman Seçimi

Ekipman Seçimi ve İmalatı..

Broşürümüzü indirmek için

Tıklayınız

HAKKIMIZDA

KALİTE POLİTİKAMIZ

VİZYON / MİSYON

İLKELERİMİZ

HAKKIMIZDA

Ekosistem Mühendislik; Su, Atık Su, Atık su Geri Kazanımı, Atıksu’dan enerji üretimi ve yeni çevre kimyasallarının temini hizmetleri amaçlı kurulmuştur. 28 yıllık tecrübe ve Avrupalı çözüm ortakları ile en yeni çevre teknolojilerini ülkemizde uygulamaktadır. Bu amaçla yurtiçi ve yurt dışı hizmetlerini ARGE ve pilot çalışma faaliyetleri ile desteklemektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ekosistem Mühendislik;

1. Tüm kaynaklarını müşteri beklentilerinin üzerinde ürün ve hizmeti sunmak için kullanmayı,
2. Müşteri tatminini sağlamak için; yenilikçi,üretken ve takım çalışmasını benimsemiş çalışanlarının sürekli iyileştirme sürecine aktif olarak katılımlarını desteklemeyi,
3. Yaptığı her faaliyette yasaları göz önünde bulundurmayı taahhüt eder.

VİZYONUMUZ / MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Ekosistem Mühendisli’ğe kurumsal bir kimlik kazandırmak, iş güvenliği, çevre duyarlılığı, kalite bilinci ilkeleriyle Su Teknolojileri’ni çevre sektöründe model bir kurum haline getirmektir.

MİSYONUMUZ

Etkinliğimiz, dürüstlüğümüz ve örgütsel verimliliğimiz ile; müşterilerimize, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin biçimde arttırmaktır.

İLKELERİMİZ

İLKELERİMİZ

Ekosistem ÇEVRECİDİR : Hizmet öncesi ve hizmet sırasında, müteahhitlerin yaptığı çalışmalar dahil oluşan her türlü atığın çevre kirliliğine yol açmaması için tüm önlemleri alır, çalışanlarını ve müşterilerini bu konuda eğitir, onlarda temiz bir çevre, yaşanılabilir bir ortam bilincinin oluşmasını sağlar. Bu çevrede, yalnız bizlerin değil, gelecek kuşakların da yaşama hakkı olduğu gerçeğini aklından çıkarmaz. Çevreci olmak, yalnız çevreyi korumak ve kirletmemek ile sınırlı değildir. Daha önemlisi doğal varlıkların korunması ve doğal kaynakların en optimum şekilde kullanılmasıdır.

İŞ GÜVENLİĞİ-İŞÇİ SAĞLIĞI : İnsan odaklı olmayı ilke edinen Ekosistem, işçi sağlığı ve iş güvenliğini de en üst düzeyde korumayı hedefler. Yangın, hırsızlık, doğal afetler ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik ve koruma tedbirleri alır. Mal ve can güvenliğini sağlayacak teknolojik araç ve ekipmanları uygulamaya koyar. Çalışanları, toplumu ve yerel yönetimi bilinçlendirmek amacıyla eğitimler verir.

EKİP ÇALIŞMASI : Değişik düşüncelerin senteziyle alınacak kararların, tek bir düşüncenin kararından daha nitelikli ve uygulanabilir olacağını düşünür. İletişim kanallarının açık tutulmasını sağlar ve buna herkes özen gösterir. Çalışanların birbirine saygı duyduğu, tartıştığı, eleştiri ve özeleştirinin yapıldığı bir hoşgörü ortamında çalışmalarını sürdürür.

Referanslarımız