Endüstriyel ve Evsel Atık Su Arıtımı

Su Arıtımı

Atıksu Geri Kazanım Tesisleri

Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

Ekipman Seçimi ve İmalatı

ARGE ve Proje Hizmetleri

Kimyasal Madde Temini

Anaerobik Reaktörler

Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtımı

Endüstriyel atık su arıtımı çok yönlü ve her seferinde ayrı bir özen isteyen bir iştir. Proses seçimi; pilot tesis çalışmaları, tasarım, kimyasal madde ve enerji giderleri, çamur arıtımı ve işçilik giderlerinin dikkate alındığı safhaları içerir. Bütün bunların yanı sıra ekipman kalitesi ve en önemlisi proses garantisi tesisin kalitesini belirler. Arıtma proseslerinin seçimi bütün bu faktörlerinin optimum düzeyde dikkate alındığı bir çalışma sürecidir. EKOSİSTEM Ltd referansları bu çalışmaların ve farklılığın kanıtıdır.

Evsel atık su arıtımı teknolojileri son yıllarda büyük bir gelişim kaydetmesine rağmen ne yazık ki ülkemizde 25 yıl öncesinin teknolojileri ile yapılmaktadır. EKOSİSTEM en az maliyetle karbon, azot ve fosfor bileşiklerinin arıtımını esas alan teknolojilerin öncüsüdür.

SU ARITIMI

Firmamız çeşitli endüstri kollarına hizmet vermekte ve sistemleri uzun yıllarca çalışmaktadır.

Hizmet verdiğimiz başlıca sanayi kollarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Tekstil Sektörü

Demir – Çelik Ağır Sanayi

Gıda Sektörü

Otomotiv Sanayi

Enerji Sektörü

Atıksu Geri Kazanım Tesisleri

Atıksu arıtma tesisindeki deşarj edilecek suların arıtılarak, tekrar kullanım suyu haline getirilmesini sağlayan arıtma tesisleridir. Geri kazanım, ihtiyaca göre, UF, NF veya RO ile yapılabilmektedir.

Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

PAKET ATIK SU ARITMA EKİPMANLARI :
EKOSİSTEM evsel atık su arıtma sistemleri genellikle paket ve betonarme olmak üzere tesisin kapasitesine göre değişmektedir. Evsel atık suların arıtımı için kullanılan bu sistemler atıksu debisi ve kirlilik konsantrasyonları defalarca ölçüldükten sonra bilgisayar optimizasyonu ile tasarlanır. Optimizasyon hesapları yapılırken en düşük ilk yatırım, küçük yerleşim alanı ve en az çamur miktarı göz önünde bulundurulur.

PAKET ARITMA TESİSLERİNDE PROSES VE TEKNOLOJİ ÜSTÜNLÜKLERİ :

· Tesis tasarımında kompakt ve az yer kaplaması esas alınır.

Selektörlü Proses tasarımı sayesinde çamur, koku problemleri oluşmaz.

İşletmeye alma kolay ve sorunsuzdur.

İşletme ve Bakım giderleri en azdır.

Kullanılan ekipmanlar uzun ömürlü ve az enerji tüketimlidir.

Servis ve bakım hizmetleri süreklidir.

Tam otomasyon sayesinde işcilik giderleri azdır.

Difüzörlerde tıkanmaya karşı garanti verilir.

Ekipman Seçimi ve İmalatı

Ekosistem Çevre Teknolojilerindeki, ekipman imalatı ve temini konularındaki başarısı ile bütünleştirmiştir. Bünyesindeki çevre ve makine mühendislerinden oluşan güçlü kadrosu ile arıtma ekipmanlarının seçimi, tasarımı ve imalatı konularında arıtma sektörüne öncülük etmektedir.

Ekipman Seçim kriterleri:

Ekipman seçimi aşağıdaki ana öğeler dikkate alınarak yapılmaktadır.

Yüksek Verimlilik,

En Az Enerji Gereksinimi,

Kaliteli Malzeme Seçimi,

Yüksek Kalitede İşçilik,

Montaj Öncesi Ekipman Testi,

Devreye Alma Ve Sürekli Bakım Hizmetleri.

ARGE, Danışmanlık, Pilot Tesis ve Proje Hizmetleri

Su ve atık su arıtımı, alt yapı tesisleri konularında her türlü danışmanlık, ön etüt, pilot tesis, fizibilite, laboratuar analizleri ve uygulama projeleri uzmanlaşmış bir kadro ile yapılmaktadır.
EKOSİSTEM, proje ve proses seçimi konularındaki üstün bilgi birikimini, ekipman üretimi bölümü ile birlikte değerlendirmiş, teknolojideki yeni gelişmeleri yakından takip ederken, diğer yandan dünyadaki diğer büyük firmalar gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunma çabasına girmiştir. Bu alanda Avrupa’nın öncü firmalarından daha iddialıdır. Özellikle oksijen verimliği ve karıştırma konusunda yaptığı çalışmalar ürünlerini vermeye başlamıştır.

2000’li yılların başlangıcında EKOSİSTEM, Arıtma Teknolojileri konusunda ülkemiz sınırları dışında da teknolojik üstünlüğünü yapacağı yeni atılımlarla kanıtlamayı amaç edinmiştir.

Proses ve ekipman alanlarındaki yenilikler bilimsel çalışmalarla desteklenmekte ve çeşitli akademik çevrelerde yayınlanmaktadır.

KİMYASAL MADDE TEMİNİ

Ekosistem, araştırma geliştirme, satış ve pazarlama, kimyasal üretim, ürüne yönelik servis birimlerinden oluşmaktadır.

Fabrika, otel ve tatil köyleri, iş merkezleri, sanayi siteleri, yerleşim alanları, konut gibi yaşamın içindeki her sektöre ve kullanıcıya hizmet vermekteyiz.

Ayrıca ihracat konusunda sektörel olarak umut verici talepler almaktayız. Özellikle su teknolojisi önem kazanan kullanım yerine ve amacına uygun olarak verilen kimyasallar için yürütülen AR-GE ve formülasyonlarla ilgili müşteri memnuniyeti bizlere tavsiye edilen bir firma olma mutluluğunu yaşatmaktayız.

Anaerobik Reaktörler

Biyogaz, organik atıkların anaerobik (havasız) ortamda çürütülmesi sonucu elde edilen bir gazdır ve içeriğinde CH4, CO2, H2S, NH3 ve az miktarda H2, N2, CO bulundurmaktadır. Biyogaz teknolojisinin yaygın olduğu ülkelerde her türlü organik atık, biyogaz üretim tesislerinde işlenerek enerji ve organik gübre elde edilmektedir.

Hakkımızda

Ekosistem Mühendislik Su, Atıksu, Atıksu Geri Kazanımı, Atıksu’dan enerji üretimi ve yeni çevre kimyasallarının temini hizmetleri amaçlı kurulmuştur. 28 yıllık tecrübe ve Avrupalı çözüm ortakları ile en yeni çevre teknolojilerini ülkemizde uygulamaktadır. Bu amaçla yurtiçi ve yurt dışı hizmetlerini arge ve pilot çalışma faaliyetleri ile desteklemektedir.

Kalite Politikamız;

Tüm kaynaklarını müşteri beklentilerinin üzerinde ürün ve hizmeti sunmak için kullanmayı,

Müşteri tatminini sağlamak için; yenilikçi, üretken ve takım çalışmasını benimsemiş çalışanlarının sürekli iyileştirme sürecine aktif olarak katılımlarını desteklemeyi,

Yaptığı her faaliyette yasaları göz önünde bulundurmayı, taahhüteder.

VİZYONUMUZ:  Ekosistem‘e kurumsal bir kimlik kazandırmak, iş güvenliği, çevre duyarlılığı, kalite bilinci ilkeleriyle Su Teknolojileri’ni çevre sektöründe model bir kurum haline getirmektir.

MİSYONUMUZ: Etkinliğimiz, dürüstlüğümüz ve örgütsel verimliliğimiz ile; müşterilerimize, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin biçimde arttırmaktır.

 

İLKELERİMİZ

Ekosistem ÇEVRECİDİR : Hizmet öncesi ve hizmet sırasında, müteahhitlerin yaptığı çalışmalar dahil oluşan her türlü atığın çevre kirliliğine yol açmaması için tüm önlemleri alır, çalışanlarını ve müşterilerini bu konuda eğitir, onlarda temiz bir çevre, yaşanılabilir bir ortam bilincinin oluşmasını sağlar. Bu çevrede, yalnız bizlerin değil, gelecek kuşakların da yaşama hakkı olduğu gerçeğini aklından çıkarmaz. Çevreci olmak, yalnız çevreyi korumak ve kirletmemekle sınırlı değildir. Daha önemlisi doğal varlıkların korunması ve doğal kaynakların en optimum şekilde kullanılmasıdır.

İŞ GÜVENLİĞİ-İŞÇİ SAĞLIĞI : İnsan odaklı olmayı ilke edinen Ekosistem, işçi sağlığı ve iş güvenliğini de en üst düzeyde korumayı hedefler. Yangın, hırsızlık, doğal afetler ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik ve koruma tedbirleri alır. Mal ve can güvenliğini sağlayacak teknolojik araç ve ekipmanları uygulamaya koyar. Çalışanları, toplumu ve yerel yönetimi bilinçlendirmek amacıyla eğitimler verir.

EKİP ÇALIŞMASI : Değişik düşüncelerin senteziyle alınacak kararların, tek bir düşüncenin kararından daha nitelikli ve uygulanabilir olacağını düşünür. İletişim kanallarının açık tutulmasını sağlar ve buna herkes özen gösterir. Çalışanların birbirine saygı duyduğu, tartıştığı, eleştiri ve özeleştirinin yapıldığı bir hoşgörü ortamında çalışmalarını sürdürür.