Hakkımızda

TARİHÇE

Ekosistem Mühendislik; Atıksu Arıtma, Su Arıtma ve Geri Kazanım Sistemleri konularında hizmet vermektedir. Yurtiçi ve yurtdışında 100’ü aşkın referansa sahip olan Ekosistem Mühendislik, 30 yıllık sektör tecrübesi ile projelerinde en yeni teknolojileri başarıyla hayata geçirmekte ve faaliyetlerini Avrupalı çözüm ortakları, ARGE çalışmaları ve pilot tesisler ile desteklemektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ekosistem Mühendislik;

1. Tüm kaynaklarını müşteri beklentilerinin üzerinde ürün ve hizmeti sunmak için kullanmayı,
2. Müşteri tatminini sağlamak için; yenilikçi,üretken ve takım çalışmasını benimsemiş çalışanlarının sürekli iyileştirme sürecine aktif olarak katılımlarını desteklemeyi,
3. Yaptığı her faaliyette yasaları göz önünde bulundurmayı taahhüt eder.

VİZYONUMUZ

Deneyim ve birikimlerimizle, çağın koşullarına uygun olarak çevreci çözümler ile birlikte ekosisteme katkıda bulunmak.

MİSYONUMUZ

Etkinliğimiz, dürüstlüğümüz ve örgütsel verimliliğimiz ile; müşterilerimize, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin biçimde arttırmaktır.

İLKELERİMİZ

Ekosistem ÇEVRECİDİR : Hizmet öncesi ve hizmet sırasında, müteahhitlerin yaptığı çalışmalar dahil oluşan her türlü atığın çevre kirliliğine yol açmaması için tüm önlemleri alır, çalışanlarını ve müşterilerini bu konuda eğitir, onlarda temiz bir çevre, yaşanılabilir bir ortam bilincinin oluşmasını sağlar. Bu çevrede, yalnız bizlerin değil, gelecek kuşakların da yaşama hakkı olduğu gerçeğini aklından çıkarmaz. Çevreci olmak, yalnız çevreyi korumak ve kirletmemek ile sınırlı değildir. Daha önemlisi doğal varlıkların korunması ve doğal kaynakların en optimum şekilde kullanılmasıdır.

İŞ GÜVENLİĞİ-İŞÇİ SAĞLIĞI : İnsan odaklı olmayı ilke edinen Ekosistem, işçi sağlığı ve iş güvenliğini de en üst düzeyde korumayı hedefler. Yangın, hırsızlık, doğal afetler ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik ve koruma tedbirleri alır. Mal ve can güvenliğini sağlayacak teknolojik araç ve ekipmanları uygulamaya koyar. Çalışanları, toplumu ve yerel yönetimi bilinçlendirmek amacıyla eğitimler verir.

EKİP ÇALIŞMASI : Değişik düşüncelerin senteziyle alınacak kararların, tek bir düşüncenin kararından daha nitelikli ve uygulanabilir olacağını düşünür. İletişim kanallarının açık tutulmasını sağlar ve buna herkes özen gösterir. Çalışanların birbirine saygı duyduğu, tartıştığı, eleştiri ve öz eleştirinin yapıldığı bir hoşgörü ortamında çalışmalarını sürdürür.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Endüstriyel ve Evsel Atık Su Arıtımı

Endüstriyel atık su arıtımı çok yönlü ve her seferinde ayrı bir özen isteyen bir iştir. Proses seçimi; pilot tesis çalışmaları…

ARGE ve Proje Hizmetleri

Su ve atık su arıtımı, alt yapı tesisleri konularında her türlü danışmanlık, ön etüt, pilot tesis, fizibilite, laboratuar analizleri…

Atık Su Geri Kazanım Tesisleri

Atık su arıtma tesisindeki deşarj edilecek suların arıtılarak, tekrar kullanım suyu haline getirilmesini sağlayan arıtma tesisleridir.

Su Arıtımı

Firmamız çeşitli endüstri kollarına hizmet vermekte ve sistemleri uzun yıllarca çalışmaktadır.

Ekipman Seçimi ve İmalatı

Ekosistem Çevre Teknolojilerindeki, ekipman imalatı ve temini konularındaki başarısı ile bütünleştirmiştir…

Biyogaz Tesisleri

Biyogaz, organik atıkların anaerobik (havasız) ortamda çürütülmesi sonucu elde edilen bir gazdır ve içeriğinde CH4

Paket Atık Su Arıtma Tesisleri

Evsel atık su arıtma sistemleri genellikle paket ve betonarme olmak üzere tesisin kapasitesine göre değişmektedir

Kimyasal Madde Temini

Çevre ve Diğer Endüstriyel tesisler için kimyasal madde temini…